Dato
27 april 1839

Henrik Wergeland gifter seg med Amalie Sofie Bekkevold på Eidsvold. Han er 30 år gammel, hun er nitten. Han selger huset i Grønlien og leier seg inn i første etasje i et hus der Akersveien møter Damsveien. Til huset hører en stall til Veslebrunen. Her skal paret bli boende de neste to årene. De skal komme til å bli hans mest kreative tid. Han skriver blant annet teaterstykket Søkadetterne iland. Det skal komme til å bli refusert ved Christiania Theater.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Storsveen, O. A. (2008). Mig selv: en biografi om Henrik Wergeland. [Oslo], Cappelen Damm. s. 324 og http://snl.no/.nbl_biografi/Henrik_Wergeland/utdypning