Fra dato

Til dato

  • Max Stirner, tysk filosof, utgir sitt hovedverk Der Einzige und sein Eigentum. I denne boken tar Stirner et oppgjør med hele sin samtids tyske politiske opposisjon. 1840-tallets Tyskland er preget av føydale institusjoner og produksjonsforhold. Borgerskapet er i opposisjon til en statsmakt som ikke ivaretar deres interesser. Den dominerende opposisjonelle ideologien er en tidlig og ennå ikke klart definert form for liberalisme. Samtidens sosialisme fremstår som en avart av liberalismen og er preget av humanisme og rettighetstenkning.

  • Henrik Ibsen skriver til Hanna Stenersen i Porsgrunn: «Kjære Hanna! Tilgiv at jeg ikke før har besvaret Dit Brev, men det har været mig reent umuligt.

  • Mons Monsen og Ingeborg Lovise Sivertsen, Amalies foreldre, gifter seg i Domkirken i Bergen. Brudgommen er fra Alversund, en vakker mann, 25 år gammel. Bruden er også meget vakker, sammen med sin søster Carine har hun rykte på seg for å være litt uvillig til husarbeid. Paret bosetter seg på Torvallmenningen 15. Forlovere i bryllupet er kjøpmann Hadeler, brudgommens tidligere arbeidsgiver, og August Møhl, Lovises danske svoger fra København, som er bokhandler i Strandgaden. Møhl har en dansk søster som heter Amalie.

  • Herman Wedel Major har ferdig sitt forslag til det som skal komme til å bli Gaustad sykehus. Det skjer i form av en femten siders artikkel, hvor han blant annet skriver: "Ofte ligger Sygdommens egentlige Aarsag i Famlien selv". Han legger også stor vekt på å bekjempe gamle fordommer om sinnssykdom.

  • Friedrich Nietzsche blir født i Röcken, ikke langt fra Leipzig i Tyskland. Han er det førstefødte barnet til byens prest. Faren er blitt kalt til dette sognet for to år siden av Preussens konge, som Friedrich blir oppkalt etter. Friedrichs mor heter Franziska, faren traff henne på en visitt i nabosognet ikke lenge etter tilsettelsen. Presten kommer fra en gammel prestefamilie, hans far skrev et par oppbyggelige skrifter som gjorde at han ble utnevnt til biskop i sin tid, og senere også teologisk æresdoktor ved universitetet i Königsberg.

  • Mons Monsen Alver, Amalie Skrams far, tar ut borgerskap i Bergen. Han er 25 år gammel.