Fra dato

Til dato

 • Herman Wedel Major er en ung lege som i fire måneder har reist rundt i Norge for å studere forholdene for de sinnssyke.  Han har vært lege i fire år nå, og etter at hans forlovede Fanny Rahbek ble rammet av sinnssykdom for omtrent på samme tid, begynte han å studere psykiatri, og han foretok resier til Frankrike og Tyskland for å lære mer om sinnssykdommer.

  Rapporten om de norske forholdene som han avgir til Stortinget er rystende.

  Han skriver blant annet:

 • Holger Drachmann blir født i København. Han skal komme til å bli en kjent dansk forfatter og skjønnånd, kjent for sine mange og intense kjærlighetsaffærer, og en av Amalies Müllers beilere i tiden rundt hennes første møte med Erik Skram.

 • I dag blir det født en gutt i Vestre Moland. Han får etter hvert, ved dåpen 25. oktober navnet Hans Jacob Hendrichsen. Faren er Henrik Ibsen, som er ti år yngre enn barnets mor.

 • Edvard Brandes blir født i København av jødiske foreldre. Hans bror Georg er fire år gammel. Ernst er to. Edvard kommer til å bli en svært viktig og omstridt kulturpersonlighet, en venn av Amalie Skrams andre ektemann Erik Skram, og etter hvert også en viktig venn og rådgiver for Amalie selv.

  Dessuten kommer han i sitt andre ekteskap, og etter mange forviklinger, til å gifte seg med hennes venninne Ingeborg. Ingeborg er københavnerjente, født Gad.

 • Hans Jacob Hendrichsen Birkedalen er et spedbarn på noen uker som blir døpt. Moren oppgis å være "Pige Else Sophie Jensdatter Birkedalen". Barnets far er "Ungkarl og Apothekerdreng Hendrik Johan Ibsen fra Skien, men opholdende sig i Grimstad".Det er barnets mormor som gir opplysningene til presten.Også klokkeren førte inn dåpsopplysningene i kirkeboka si.

 • Constanze Mozarts søster Sophie dør i Salzburg, 76 år gammel. Her har hun bodd sammen med sin storesøster Constanze etter at de begge er blitt enker, -- Constanze for andre gang. Det er fire år siden Constanze døde nå. En gang var hun Wolfgang Amadeus Mozarts kone. I en periode av livet, i sitt andre ekteskap, har hun bodd i København om hatt omgang med det aktive musikalske borgerskapet i byen -- de samme kretsene som familien Waagepetersen, som Erik Skram vokser opp i, ferdes i.Wolfgang Amadeus Mozart har hatt et nært forhold til alle Constanzes søstre.