Dato
25 oktober 1846

Hans Jacob Hendrichsen Birkedalen er et spedbarn på noen uker som blir døpt. Moren oppgis å være "Pige Else Sophie Jensdatter Birkedalen". Barnets far er "Ungkarl og Apothekerdreng Hendrik Johan Ibsen fra Skien, men opholdende sig i Grimstad".Det er barnets mormor som gir opplysningene til presten.Også klokkeren førte inn dåpsopplysningene i kirkeboka si. Han harfått opplysningene skriftlig fra barnets morfar.Under svangerskapet har Else Sophie flyttet fra Grimstad og tilbake til Birkedalen i Vestre Moland, hvor foreldrene hennes bor.Kort tid etter dåpen henvender Else Sophie seg til lensmannen for å få utbetalt barnebidrag.I et brev 25. november 1846 til amtmannen i Nedenes spør lensmannen i Vestre Moland " efter hendes Anmodning " hvor stort bidrag Henrik Ibsen bør betale årlig for barnet deres. Som vedlegg fulgte fødselsattest for barnet fra presten i Vestre Moland.Tre dager seinere ber amtmannen om at byfogden i Grimstad innhenter erklæring fra Henrik Ibsen " om han vedgaaer Paterniteten, og forøvrigt at medele de til Fastsættelsen af Bidragets Størrelse fornødne Oplysninger".

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Kristiansand/Nettutstillinger/Kjente-personer/Henrik-Ibsen