Fra dato

Til dato

  • Hans Jacob Hendrichsen Birkedalen er et spedbarn på noen uker som blir døpt. Moren oppgis å være "Pige Else Sophie Jensdatter Birkedalen". Barnets far er "Ungkarl og Apothekerdreng Hendrik Johan Ibsen fra Skien, men opholdende sig i Grimstad".Det er barnets mormor som gir opplysningene til presten.Også klokkeren førte inn dåpsopplysningene i kirkeboka si.