Fra dato

Til dato

  • Constanze Mozarts søster Sophie dør i Salzburg, 76 år gammel. Her har hun bodd sammen med sin storesøster Constanze etter at de begge er blitt enker, -- Constanze for andre gang. Det er fire år siden Constanze døde nå. En gang var hun Wolfgang Amadeus Mozarts kone. I en periode av livet, i sitt andre ekteskap, har hun bodd i København om hatt omgang med det aktive musikalske borgerskapet i byen -- de samme kretsene som familien Waagepetersen, som Erik Skram vokser opp i, ferdes i.Wolfgang Amadeus Mozart har hatt et nært forhold til alle Constanzes søstre.