Fra dato

Til dato

  • Amalie Alver blir døpt i Domkirken i Bergen. Familien bor i 14 rode nr. 45, Apotekersmuget.

    Blant fadderne er hennes tante Carine, morens søster.

    Tante Carine kommer til å bli en viktig person i Amalies liv, og modell for tante Ravn i fjerde bind av Hellemyrsfolket, Avkom. Hun er ett år eldre enn Amalies mor Lovise, født utenfor ekteskap, hun var ett år gammel da foreldrene giftet seg.

    De to skomakerdøtrene blir regnet som de vakreste jentene i Bergen.

  • Søren Kierkegaard utgir verket Kjærlighedens gjærninger. Boken handler blant annet om forskjellen på kristen nestekjærlighet og den kjærligheten vi føler for de man kjenner og er glad i. Amalie kommer til i ungdommen til å bli svært inspirert av Kierkegaards budskap, gjennom innflytelsen fra en lærer i Bergen. Ole Elias Holck, som selv er kierkegaardianer.Kierkegaard skriver i denne boken at nestekjærligheten retter seg mot ethvert menneske uten å gjøre forskjell.