Image
Brudeferd i Hardanger, malt av Tidemand og Gude 1848, fotografert av Børre Høstland
Dato
1847

Adolph Tidemand og Hans Gude, som nå er 33 og 22 år gamle, begynner samarbeidet på maleriet En brudeferd i Hardanger. Det skal etter hvert bli noe av et nasjonalromantisk ikon.

De to traff hverandre i Hardanger for fem år siden, og slo seg sammen for en stund, på vandring i Norske bygder for å studere folkeliv og skikker.

Formålet med reisen for Tidemands del var egentlig å samle materiale til et historiemaleri med motiv fra sagaen om Olav den hellige, men etter hvert ble han svært opptatt av norske bønders skikker og tradisjoner. Etter dette har han satset på folkelivsskildringen. Det ligger i tiden: interessen er for øyeblikket stor for det nasjonale, det stedegne og særpregede.

Tidemand kommer til å gjøre mange andre reiser i Sør-Norge – 15 i alt, den siste 1875. Han studerer folkedrakter, husgeråd og byggeskikk, og han gjør seg kjent med muntlige fortellertradisjoner, eventyr og sagn. Interessen hans går utover det rent billedkunstneriske; han ser disse kulturskattene også fra en antikvarisk synsvinkel, og for tre år siden var han med på å stifte den norske Fortidsminneforeningen.

 

Korrekturlest?
Nei