Dato
juni 1847

Herman Wedel Major leverer inn sin beretning om sinnsykeforholdene i Norge. Rapporten gjør inntrykk på de bevilgende myndigheter. Forholdene de sinnssyke lever under er rystende. Man blir enige om at noe må gjøres.Det blir innført en lov om «Sindsyges pleie og behandling», slik at omsorgen heretter skal være en oppgave for helsevesenet, ikke for fattigforsorgen og fengselsvesenet.Dessuten mottar han et årlig stipend for å fortsette sitt arbeid. Det er dette som skal bli grunnlaget for det som etter hvert kommer til å bli Gaustad sykehus utenfor Kristiania, der Amalie vil bli innlagt som pasient etter et sammenbrudd i 1877, og også Eg sykehus i Kristiansand.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Major, H. (1846). Indberetning om Sindssyge-Forholdene i Norge i 1846. Christiania, Schibsted.oghttps://no.wikipedia.org/wiki/Herman_Major