Fra dato

Til dato

  • Søren Kierkegaard skriver i dag et brev til Regine, som nå er gift med sin gamle huslærer Johan Frederik Schlegel. Siden Regine nå er gift må brevet gå gjennom hennes mann. De to brevene, det til Schlegel og det til Regine, ser slik ut: «Høistærede! Indlagte Brev er fra mig (S. Kierkegaard) til - Deres Kone. - Afgjør nu selv, om De vil overrække hende det eller ikke. Jeg kan jo dog ikke godt forsvare at nærme mig hende, mindst nu, da hun er Deres, hvorfor jeg heller aldrig har benyttet Leiligheden, der gjennem en Række Aar har tilbudt sig, maaskee været tilbudt.