Dato
1850

I Norge har tallet på regelmessig utkommende aviser økt fra ti til 43 på tjue år. En av de som vet å utnytte dette har vært dikteren Henrik Wergeland. Hans overveldende produksjon av dikt, sanger, fortellinger, opprop, tidsskrift- og avisinnlegg, avhandlinger, bøker og offentlige brev har gjort ham til en betydelig person i denne presseekspansjonen. Han var alltid raskt ute med å benytte seg av mulighetene i det nye mangfoldet av publikasjonskanaler, og livet hans foregikk i konstant utveksling med trykkpressen. De estetiske, politiske og juridiske kranglene han viklet seg inn i, har alltid vært utmerket avisstoff, og kjærligheten ble oversatt til diktning. Selv gjennom de siste stadiene av dødsleiet har han brukt avisspaltene til å rapportere om feberanfall og kuldegysninger - og om følelser av dødsangst, forsoning og håp.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Jacobsen, Y. S. (2008) Vildhedens Grændse: Wergeland og medieutviklingen.