Dato
1851

I Norge blir forbudet mot innvandring av jøder med mosaisk tro ble opphevet. Fornorskingen av det danske skriftspråket skal imidlertid komme til å bli gjennomført mye seinere, forsinket og hemmet av seig motstand fra overklassen i Henrik Wergelands egen by, Christiania.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Rian, Ø. (2007) Norge i Wergelands samtid. http://www.wergeland2008.no/wergelands-liv-og-verk/wergelands-samtid/