Dato
1852

Søren Krøyer er ett år gammel og blir sendt fra Stavanger til sin moster Berha Cecilie i København for å oppforstres av henne og hennes mann, Henrik Nikolaj Krøyer. De bor i Mikkel Vibes gård på Christianshavn, Strandgade 30. Han skal komme til å få sin første undervisning av fostermoren, og blir ikke sendt på skole. Han skal sjelden komme til å få gå ut og leke med andre barn; han skal komme til å for det meste vokse opp kun med voksne, og den sju år eldre fetteren Vilhelm.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Skadberg, G. A. (2009). Peder Severin Krøyer: sett fra Stavanger - fødebyen. Stavanger, Wigestrand. s. 195