Dato
1855

Ole Bull lar seg innblande i nok et stort prosjekt, nemlig grunnleggelsen av en opera i New York. Dette skal vise seg å være et kostbart feilgrep, og operaen må stenge etter bare fem forestillinger. En rekke økonomiske tap og uheldige transaksjoner følger, og i Norge går det rykter om Bulls problemer. Hans kone Félictié får verken brev eller penger fra ham. Bull gir advokaten sin fullmakt til å selge Andøen, men da pengene fra salget er oppbrukt, må konen ty til Bulls venner, Egebergfamilien i Christiania.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://www.olebull2010.no/artikler/ole-bull-biografi