Fra dato

Til dato

  • Ragna Nielsen, som nå er ti år gammel, opplever at kreditorer foretar utpanting i barndomshjemmet i Kristiania på grunn av farens gjeld. Hennes mor Vilhelmines bror Bernhard Dunker, som er advokat og selv alvorlig syk, må trå til. Mens utpantingen skjer ligger lille Holger på fem år syk med hjernebetennelse i ett rom, og Vilhelmines andre bror Gustav med lungebetennelse i et annet. Etter dette skal Holger komme til å bli hemmet i veksten, og han kommer aldri til å bli riktig frisk igjen.

  • I Bergen er det bybrann. Hele området fra Torget til Vågsallmenningen, Hagerupsgården og Lille Lungegårdsvann brenner, 182 hus går tapt.

    Allerede før denne brannen er det vedtatt reguleringsplan for halve sentrum, men det er det nok en gang blitt bybrannen som får sette rammene for byplanleggingen.

    Reguleringsplanen sørger for at man nå anlegger blant annet Byparken, Olav Kyrres gate og Christies gate.