Dato
mai 1855

Ragna Nielsen, som nå er ti år gammel, opplever at kreditorer foretar utpanting i barndomshjemmet i Kristiania på grunn av farens gjeld. Hennes mor Vilhelmines bror Bernhard Dunker, som er advokat og selv alvorlig syk, må trå til. Mens utpantingen skjer ligger lille Holger på fem år syk med hjernebetennelse i ett rom, og Vilhelmines andre bror Gustav med lungebetennelse i et annet. Etter dette skal Holger komme til å bli hemmet i veksten, og han kommer aldri til å bli riktig frisk igjen. Men onkel Bernhard får etter hvert ordnet det slik at det meste av innboet kan kjøpes tilbake, Vilhelmine har en ressurssterk familie som er vant til å komme seg gjennom tøffe tider, og alle som kan, hjelper til. Samholdet mellom henne og barna er også svært sterkt, og det skal komme til å forsterkes ytterligere i årene som kommer, barna hennes skal komme til å være villige til å gå gjennom ild og vann for henne. De søker på ulikt vis å fylle farens plass og lette hverdagen hennes. Etter hvert som de andre søsknene flytter ut, kommer det til å være bare Ragna og moren tilbake. Og etter hvert skal den nye livssituasjonen komme til å åpne for et nokså fritt kvinneliv for de to, der de får anledning til å vie seg til sine profesjonelle liv som pedagoger og samfunnsmennesker.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lorenz, A. (2014). Fra de frimodiges leir : Ragna Nielsen, født Ullmann : skolearkitekt og kvinnereformator. Oslo, Aschehoug.