Dato
1858

Frankrike starter erobringen av Indokina. Erobringen skal komme til å vare frem til 1892.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nielsen, M.-B. O. (2011). Norvegr: Norges historie Bind III, 1840-1914. Oslo, Aschehoug. s 1-2