Dato
oktober 1858

Edvard Grieg begynner på musikkkonservatoriet i Leipzig, etter at Ole Bull har overtalt hans foreldre om hans begavelse.

I den første tiden har han vanskelig for å finne seg til rette i denne byen. Språket, de fremmede skikkene og den lange avstanden til familie og venner gjør at han ofte lengter tilbake til Bergen. Han liker seg heller ikke så godt på konservatoriet, for der er det mye teori, pugg og drill, og han føler ofte at han ikke streker til. Men etter hvert går det likevel bedre, selv om han syns at er altfor opptatt av gamle dagers musikk.

Selv vil han helst spille og lære om den nye musikken, den romantiske musikken. Schumann, Mendelssohn og Chopin var komponister han setter svært høyt, men konservatorielærerne rakker ned på de nye strømningene i tiden.

Ett unntak er det imidlertid: hans lærer E.F. Wenzel har vært en nær venn av Robert Schumann, og gjennom ham får Edvard forståelse og kunnskaper om den romantiske musikken. Etter fire år i Leipzig skal han komme til å vende tilbake til Bergen. Avgangsvitnemålet fra konservatoriet skal komme til å bli utmerket, med svært gode karakterer i de fleste fag.

Tema
Bilder
Image
Edvard Grieg
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Horton, J. and Ø. Gaukstad (1973). Edvard Grieg. Oslo, Dreyer.s. 190-197

og

http://edvard.medialog.no/historien/musikkstudier-i-leipzig