Dato
6 oktober 1858

Friedrich Nitezsche er blitt 14 år gammel. Nå flytter han til Weingarten sammen med familien. Han har fått et stipend for å studere ved gymnaset i Pforta, en eliteskole med bare 200 elever. Han har ikke spesielt gode karakterer, og inngangseksamen setter ham tilbake ett år.

På grunn av familiens anstrengte økonomi får han friplass på den prestisjetunge Pforta-skolen. Det er en kongelig, privilegert kostskole med kirkelige og halvmilitære tradisjoner og en markant humanistisk akademisk profil. Han skriver dikt og komponerer musikk på denne tiden, og skriver også på noen uker sin egen selvbiografi. Han er seg bevisst at han står ved et vendepunkt i livet; han er ute av hjemmet som har vært så dominert av kvinner siden faren og broren hans døde. Nå er den ene tanten død, det samme er farmoren, og den andre tanten han flyttet for seg selv.

Moren har flyttet inn i en mindre bolig, et hus som siden skal komme til å bli Nietzsche-museum. På skolen setter man antikken, de klassiske språkene og litteraturen i høysetet. Det er på denne skolen man går dersom man ser for seg en karriere innenfor statsadministrasjonen, eller utdanningsinstitusjonene. Friedrich trives med den autoritære og maskuline tonen på skolen, med klar oppdeling mellom over- og underordnede. Men han er og forblir en spjæling, selv om han svømmer i sommerhalvåret og går på skøyter om vinteren.

Han plages av sterk nærsynthet og ømfintlighet for lys. Hele dagen må han lese og skrive under dårlig belysning, og han har ikke gode nok briller. Han får migrene, og smerter i nakke, hals og rygg, dessuten nervøs mage med tendens til diaré. Noen ganger får han også influensaliknende sykdommer. Behandlingen han får går ut på  igler, og  varme- og kuldebad. De gjør ikke helsen hans noe bedre.

I brevene han skriver hjem til moren er briller stadig et tema. Han får for eksempel lysdempende briller med blått glass. Men moren forstår ikke hvor alvorlig synsproblemene hans er.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://www.thenietzschechannel.com/bio/bio.htm

og

Young, J. (2010). Friedrich Nietzsche: a philosophical biography. Cambridge, Cambridge University Press.s.563

og

Thielst, P. and Ø. Sjaastad (1998). Jeg er intet menneske - jeg er dynamitt! : historien om Friedrich Nietzsche. Oslo, Gyldendal.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008081504028