Dato
23 desember 1859

Henrik Ibsens ektefødte sønn med Suzannah, Sigurd, blir født i Kristiania. Suzannah er 23 år gammel, Henrik er 31. Sigurd skal komme til å vokse opp som foreldrenes øyesten; ikke noe skal være for godt for ham, han skal ha den mest utmerkede utdannelse. Han skal komme til å bli en viktig statsmann i Norge, spesielt knyttet tl forhandlingene rundt unionsoppløsingen i 1905. Henriks førstefødte sønn Hans Jacob Henriksen Birkedalen, som han aldri har truffet, er nå 13 år gammel. Hans Jakob skal siden komme til å bli beskrevet som en særdeles interessert mann som leser mye, spesielt historie, geografi og reiseskildringer. Han skal komme til å bli en god felespiller og felemaker. Og han skal også komme til å slite med alkoholproblemer gjennom mange år. Han skal komme til å få understøttelse av fattigvesenet i Vestre Moland i mange år. Han skal komme til å få sju barn med fire forskjellige kvinner. De fleste av barna skal komme til å dø tidlig.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://www.arkivverket.no/nno/Arkivverket/Kristiansand/Nettutstillinger/Kjente-personer/Henrik-Ibsen og http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=0926&kenr=004&bnr=0026&lnr=00

 

og http://snl.no/.nbl_biografi/Henrik_Ibsen/utdypning og Ibsen, B. (1965). De tre: erindringer om Henrik Ibsen, Suzannah Ibsen, Sigurd Ibsen. København, Det Schønbergske forlag. og http://www.arkivverket.no/nno/Arkivverket/Kristiansand/Nettutstillinger/Kjente-personer/Henrik-Ibsen