Fra dato

Til dato

  • Bjørnstjerne Bjørnson skriver Ja vi elsker dette landet. Diktet blir offentliggjort for første gang, i Aftenbladet under overskriften Norsk Fædrelandssang i forbindelse med at den nye svenske og norske kongen, Karl XV, kommer til Christiania for å overvære åpningen av Stortinget. Opprinnelig er diktet ment som et taktisk hyldningsdikt til kongen i stattholderstriden for at kongen skulle gi etter og beskytte Norges interesser.Diktet skal imidlertid komme til å endre litt i takt med ulike politiske situasjoner, før den endelige versjonen skal bli trykket i samlingen Digte og Sange i 1870.

  • Bjørnstjerne Bjørnsons Ja vi elsker dette landet blir offentliggjort for første gang, i Aftenbladet.

  • I Bergen står det dårlig til med økonomien ved teatret. Gjelden øker og publikum minker. Flere av de beste skuespillerne har flyttet til Christiania og fått jobb der. Noe av årsaken til det dårlige publikumsoppmøtet er nok de vanskelige økonomiske tidene i byen. Teatrets ledelse forsøker å skaffe penger gjennom privat innsamling, og dei dag sender de også av gårde en søknad til den norske Storting om pengestøtte for de kommende tre årene. Men søknaden skal komme til å bli avslått.