Dato
1 oktober 1859

Bjørnstjerne Bjørnson skriver Ja vi elsker dette landet. Diktet blir offentliggjort for første gang, i Aftenbladet under overskriften Norsk Fædrelandssang i forbindelse med at den nye svenske og norske kongen, Karl XV, kommer til Christiania for å overvære åpningen av Stortinget. Opprinnelig er diktet ment som et taktisk hyldningsdikt til kongen i stattholderstriden for at kongen skulle gi etter og beskytte Norges interesser.Diktet skal imidlertid komme til å endre litt i takt med ulike politiske situasjoner, før den endelige versjonen skal bli trykket i samlingen Digte og Sange i 1870. Bjørnsons søskenbarn, Rikard Nordraak skal komme til å komponere melodien til "Ja, vi elsker", sannsynligvis høsten 1863.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Bjørnson, B. and B. Nævdal (1990). God morgen, Rosalinde!: brev til Rosalinde Thomsen. [Oslo], Cappelen. s. 13 og http://www.molde.kommune.no/maanedens-bjoernson-mars.5123199-275623.html