Image
Aasmund Olavsson Vinje
Dato
1860

Aasmund Olavsson Vinje trykker diktet "Leitande etter Blaamann", som avslutning på artikkelen "Gjeiti".

Siden kommer diktet til å bli tonsatt av Anne Haavie, og bli en av de mest kjente og kjære barnesangene, mer kjent som "Blåmann, blåmann buken min".

Diktet er inspirert av Vinjes egne opplevelser som gjetergutt i barndommen i Vinje i Telemark. Blåmann og Lykle var virkelege geiter som han hadde et nært forhold til.

Her er diktet:

Blaamann, Blaamann, Bukken min,
tenk på vesle Guten din!
Bjørnen med sin lodne Feld
kann deg taka seint i Kveld.
Gamle Lykle, Moder di,
seint kom Heim med Bjølla si.
So ikring seg ho mund' sjaa
liksom der var Faare paa.
Det saag ut som der var Naud,
kanskje no du ligger daud.
Tidt du dansa kringom meg,
mangt eg rødde daa med deg.
Naar eg laag som blind og dauv,
grov du paa meg med di Klauv;
ja du ville vekkja meg
upp til Leiken din med deg.
Du var sprek og glad og god,
all mi Ros du vel forstod.
Tidt du veit eg sa til deg:
«Han veit meir enn mata seg.»
Blaamann, Blaamann, svar meg no,
mækra med ditt kjende Ljod!
Ikkje enno, Blaamann min,
maa du døy fraa Guten din.
Korrekturlest?
Nei