Dato
1860

I Norge innføres allmueskoleloven.

Slik blir skolestellet på bygda omorganisert. Den gamle omgangsskoleordningen avvikles. I stedet for at læreren reiser fra gård til gård og gir undervisning, skal barna nå komme til en fastskole og møte læreren sin der.

Kommunene skal motta statlige tilskudd til lærerlønninger, bygging av skolehus osv. Der et tilstrekkelig anntall skolepliktige barn kan samles innenfor et bestemt geografisk område skal det opprettes egen skolekrets.

Barn skal gå på skolen fra det året de fyller åtte år og frem til de er konfirmerte. Elevene blir inndelt i en nedre og en øvre avdeling, en små- og en storskole, etter alder og modenhet.

Dersom undervisningen blir gjort i udelte klasser, er det er krav at den årlige skoletiden skal være på minst 12 uker. I delte klasser er kravet ni uker.

Den nye loven sørger for at skoletilbudet i hele landet blir bedret. Leseferdighetene og allmennkunnskapen øker.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Larsen, L. F. (1998). Den unge Hamsun : (1859-1888). Oslo, Schibsted.

http://www.nb.no/nbsok/nb/6e85e61ea3b2fa1dd7a43bfb2e03cbbd.nbdigital?lang=no#3

Nielsen, M.-B. O. (2011). Norvegr: Norges historie Bind III, 1840-1914. Oslo, Aschehoug. s 1-2