Dato
1860

Sunnhetsloven og sunnhetskommisjoner setter fart i folkehelsearbeidet og smittevernet i Norge.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nielsen, M.-B. O. (2011). Norvegr: Norges historie Bind III, 1840-1914. Oslo, Aschehoug. s 1-2