Fra dato

Til dato

  • I Paris blir det i dag født et jentebarn som kommer til å få navnet Loise Augustine Gleizes. Hun kommer om fjorten år til å bli kjent som Augustine, en av hysterikerne som fremvises for offentligheten på Salpêtrière-sykehuset her i byen. Hun kommer til å bli svært mye diskutert, studert og omskrevet i litteraturen av legestanden, blant annet av Sigmund Freud.