Dato
november 1863

Den nasjonal-liberalistiske regjeringen i Danmark får gjennomført en ny forfatning som kun omfatter Danmark og Slesvig. Men den er helt uakseptabel for Preussen, som umiddelbart krever den opphevet. Preusserne rasler med sablene. Kong Christian den 9, som har overtatt etter Frederik den 7. død den 15. november, får det som sin første embetsgjerning å underskirve den nye forfatningen. Han nøler, -- konsekvensene kan bli dramatiske. Men ministrene insisterer. Og han får rett: Bismarck har allerede en tid ventet på en anledning til å gå til krig mot Danmark. Nå har han fått den, fordi Danmark nå har brutt avtalene fra 1851-52 og har isolert seg i forhold til andre europeiske stormakter. Kongen avsetter ministeriet og innsetter en ny, konservativ helstasregjering under ledelse av C.A. Bluhme. Dens eneste oppgave er å skaffe en tålelig fred.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Krogh, T. (1984). Viggo Hørup : en illustreret levnedsskildring. [København], Gyldendal.s.18