Dato
1864

Georg Brandes er en ung mann på 22 som tar eksamen i estetikk ved Københavns universitet.Etter dette skal han komme til å arbeide med en doktoravhandling om lystspillet som genre.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Oslo, U. i. Henrik Ibsens skrifter. http://ibsen.uio.no/REGINFO_peGB.xhtml