Dato
1865

I Christiania har det etter hvert utviklet seg en prostitusjonsvirksomhet på siden av bordellene. Man har begynt å få det som kan kalles «de offentlige private prostituerte.» Dette er horer som er vel kjent av politiet og helsemyndighetene. De holder stort sett til å samme strøk av byen som bordellene ligger i, for slike horer kan ikke bo hvor som helst. De blir tilvist bosted, og de må møte opp til jevnlig legekontroll. Men så er det de hemmelig prostituerte. Tallet på dem øker raskt. De kan bo overalt i byen. Det er særlig sypiker, tjenestepiker og kvinner som jobber på fabrikkene som driver slik bivirksomhet. Som regel er det ren nød som driver dem.

Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Semmingsen, I. (1980). Norges kulturhistorie : 5 : Brytningsår - blomstringstid. Oslo, Aschehoug.

http://www.nb.no/nbsok/nb/5922fc75b376d3a348d12dc9ab80119e.nbdigital?lang=no#0