Dato
19 juni 1865

Harald Høffding er ferdig teologisk kandidat ved Københavns universitet. Men han har slått fra seg å bli prest på grunn av sitt møte med Kierkegaard og sine kvaler i den forbindelse. Han har bevart sin personlige tro, men vet ikke hvordan han skal få denne til å stå i forhold til alt det andre som opptar ham i livet. Det står for ham som svært viktig å få avklart hva som er forholdet mellom det personlige liv og grensene for den menneskelige erkjennelse. Han må altså ta fatt på filosofien igjen. For å tjene til livets opphold begynner han som lærer ved Mariboes skole ved Fredriksholms kanal. Her skal ha komme til å bli i 17 år, helt til han blir professor.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Høffding, H. (1928). Erindringer. København, Gyldendal. s.49 http://www.nb.no/nbsok/nb/577ed70daf887dbb3b32d24fed76394b.nbdigital?lang=no#45