Dato
1866

Gerhard Armauer Hansen tar medisinsk embedseksamen i Christiania med laud. Så gjør han sin kandidattjeneste ved Rikshospitalet i Christiania.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Patrix, J.-M. (1997). Gerhard Armauer Hansen: leprabasillens oppdager. Bergen, Eide. s. 67