Dato
september 1867

Alexander Kielland blir student i Kristiania. I studietiden skal han komme til å engasjere seg heller lite i de heftige politiske stridighetene som skal komme til å prege studentmiljøet. Han har i det hele tatt liten sans for hovedstaden. Med Johs. Lundes ord lever han et liv for "nedrullede gardiner", leser mye og fordyper seg bl.a. i Heinrich Heines diktning og Søren Kierkegaards filosofi, som begge skal få stor innvirkning på hans forfatterskap.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Ja