Dato
1868

Jonas Lie går fallitt, etter voldsomme skogspekulasjoner. Han pådrar seg en gjeld som Arne Garborg siden skal komme til å anslå til å være på flere hundre tusen kroner:

"Overfor sin Forretningsgjæld befriede han sit Sind i en stor, en fantastisk Beslutning. Han vilde - ikke figurligt, ikke aandelig talt, men bogstaveligt - betale den ved at digte."

Nesten hele resten av livet skal Lie komme til å arbeide for å nedbetale denne gjelden. Han tar med seg familien og flytter til til Christiania, hvor han lang tid skal komme til å livnære seg med journalistvirksomhet, leilighetsdiktning og undervisning, blant annet på Heltbergs studentfabrikk.

Detaljene rundt falitten skal imidlertid aldri komme til å bli ordentlig kjent.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei