Dato
15 januar 1868

Magnetisør Carl Hansen har kommet med sin hypnoseforestilling til Fredericia. Det er litt problemer med temperaturen i rommet de skal opptre i - det er jo midt i januar - men etter litt oppstartsproblemer holder professoren sitt foredrag, og siden lykkes han i å magnetisere en 40-årig offiser fra Garnisonen, som til stor overraskelse for de tilstedeværende viste seg å være et godt medium. Det oppstår imidlertid en del problemer utover i forestillingen, ettersom en tilsyedeværende engelsk ingeniør erklærer det han ser for barnemat i forhold til det han har sett dyktige engelske og amerikanske magnetisører får til. Disse gjør bare bruk av helt små håndbevegelser, kan han fortelle, dessuten har de ingen problemer med å finne hvem de vil bruke som medium, fordi de med svært få unntakelser kan magnetisere alle og enhver.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Enevig, A. and S. Odense (2003). Gøglere, hypnotisører og savoyarder. Odense, Syddansk Universitetsforl. Odense Stadsarkiv. s.81