• I København kommer det i år ut en bok med tittelen Über psychische Heilmittel und Magentismus. Brandis er en tysk lege som har studert medisin i Göttingen og i forskjellige tyske byer, han har blant annet i en årrekke vært professor i medisin i Kiel. Her kom han i forbindelse med den danske statsmannen Christian Bernstorff, og for åtte år siden ble han hentet hit til København for å være dronning Marie Sophies livlege. Han har etter hvert også fått en viktig rolle som underviser ved universitetet og som forfatter til en rekke medisinske skrifter.

 • I København er det i dag bryllup i Hof- og Slotskirken mellom sirkusartisten og kunstrytteren Jean d´Abis og Jomfru Marie Werning, som er solodanserinne ved Det kongelige Theater. Betegnelsen jomfru er formelt og titulært korrekt, men strengt biologisk forstått er den en overdrivelse, for Marie har minst tre barn født utenfor ekteskap. Skuespiller Marie Luise Heiberg skal imidlertid siden i sine erindringer komme til å ta avstand fra jomfru Wernings egen påstand: «Jeg har syv!». Barna utenfor ekteskap kan kanskje forklares med at ballettpikene på teatrene er elendig betalt.

 • I København kan man i Tivolis teater i kveld oppleve den kjente pantomimeartisten, sjongløren og kunstrytteren Jean d´Abis, som er vel kjent i tidens danske forlystelsesliv, i en forestilling med blant annet kinesiske og arabiske sjonglørkunster, og en komisk dans på stylter. Hele Mellomeuropa er for tiden spekket med små og store sirkus som reiser rundt og gir forestillinger, og Jean, som er gift med Marie Werning, solodanserinne ved Det kongelige Theater her i København, er ofte ute på turné.

 • I København kan man i dag lese i avisen at man i Tivolis teater, der Jean d’Abis for tiden er ansatt som regissør, kan se et zoologisk kabinett med utstoppede dyr. Der fins blant annet en utstoppet giraff, som lenge har vært vist frem i London. Det er første gang danskene har kunnet se et slikt merkelig dyr her i landet.

 • I Danmark dør kong Christian den åttende, og det blir erklært landesorg for alle i en måned. Det betyr at ingen får lov til å more seg med offentlige forestillinger, og det får konsekvenser for Jean d’Abis og hans pantomime- og akrobat-selskap, som akkurat så vidt er i gang med forestillinger til stor jubel i Odense. Jeans kolleger drar hjem til København, mens han selv blir igjen i Odense og lever av å vise frem en samling natursjeldenheter i sitt losji i Frue Kirkestræde, h0s karetmaker Christensen. Den slags blir kategorisert som folkeopplysning, og det er lov.

 • I Københavns Tivoli kan man i kveld se sirkusartisten Jean d’'Abis opptre i rollen som Pierrot i pantomimeteatret, i et komisk pantomimestykke han har skrevet selv: «Uhyret i Skoven, eller Pjerrot som Concertgiver».

 • Johan Sebastian Welhaven er kommet til Pompeii. Det er en vakker kveld med enkelte fjerne lynglimt. Han blir servert av det han i dagboken sin betegner som «to frie taterbrune Opvartere». Han planlegger å ta en tur på eselrygg i morgen. Men eselet han får skal vise seg å ha et dårlig bakbein, og Welhaven er engstelig for å ri, han er bekymret for helsen, og gransker seletøy og sal nøye. Er det for dårlig, foretrekker han en spasertur, selv om han da risikerer å bli plaget av tiggere.

 • I Danmark kan beboerne i Århus i dag lese i avisen at akrobaten og pantomimekunstneren Jean d’Abis annonserer at buskmannen hans, som han har reist rundt i landet og vist frem, er død: «At min Buskmand Joncka, døde den 16. ds i Vejle og blev den 18. begravet, bekjendtgjøres herved. Hans sidste ord vare; «Gud kalder mig, jeg skal til min Familie!».

 • I Odense blir magnetisør Carl Hansen i dag gift i Vor Frue Kirke med en snart 38 år gammel skredderdatter. Paret slår seg ned på Fisketorvet, i et av byens fornemste kvarterer. I løpet av en ukes tid etter bryllupet er Carl i sving med forberedelser til forestillinger med hypnose og magnetisme i Odense Teater. Forestillingene hans blir en stor suksess, og en talentspeider fra Folketeatret i København inviterer Carl til å fremføre forestillingen også for københavnerne. Det takker han med glede ja til.

 • I Danmark er det mange tryllekunstnere, magikere og illusjonister som reiser rundt og underholder. På plakater og i annonser i avisene er det stadig invitasjoner til forestillinger der underholdningen går mye lenger enn den gammeldagse taskenspilleren med trylleposen. Den nye generasjonen med tryllekunstnere bruker fortsatt de gamle triksene, men de eksperimenterer også med mystiske og halvreligiøse emner. Disse befinner seg ofte i gråsonen mellom tankelesning, buktaleri, magisk panorama med tåkebilder («phantasmagori»), spiritisme, åndemaning og klarsyn med medier i transe.

 • I Odense kan innbyggerne i dag overvære en forestilling i Odense Theater med scenehypnose. Det er en mann som kaller seg professor Carl Hansen, selv født her i byen, som viser sin aller første forestilling i denne merkelige sjangeren. Han har allerede gitt en prøveforestilling, der han har innbudt en mindre krets til det han kaller «eksperimenter med den dyriske magnetisme» i Kathedralskolens festsal. Her har han innledet med et foredrag der han forklarer magnetismens virkning som helbredelsesmiddel.

 • I København er det i kveld forestilling for utsolgt hus i Folketeatret med magnetisør og hypnotisør Carl Hansen. Han viser eksperimenter med fem medier, og avisene som er tilstede vurderer det hele som svært interessant og overraskende. Til sammen kommer Hansen til å gi 19 forestillinger her, nesten alle kommer til å være utsolgte. Alle snakker om magnetisør Carl Hansen nå. Det er ikke minst fordi han helt tilfeldig har helbredet en mann som har vært lam i mange år, og som måtte bruke krykker for å komme seg opp på scenen.

 • I København har hypnotisøren og tryllekunstneren Carl Hansen inntatt Folketeatret med sin forestilling. Forfatteren og zoologen Vilhelm Bergsøe kommer om mange år til å skrive dette om det som skjedde, i sine erindringer:

   

 • Magnetisør Carl Hansen har kommet med sin hypnoseforestilling til Fredericia. Det er litt problemer med temperaturen i rommet de skal opptre i - det er jo midt i januar - men etter litt oppstartsproblemer holder professoren sitt foredrag, og siden lykkes han i å magnetisere en 40-årig offiser fra Garnisonen, som til stor overraskelse for de tilstedeværende viste seg å være et godt medium.

 • I Christiania har hypnotisør og magnetisør Carl Hansen kommet til Møllergadens Teater, det såkalte Folketeatret, med sin forestilling der han utfører eksperimenter med personer fra publikum som han har hypnotisert. Han og medarbeiderne hans, tre skuespillere, har reist med dampskip fra Fredrikshavn, via Moss, og etter en dramatisk, nærmest livsfarlig kanefart har de nå nådd hovedstaden.

   

 • Magnetisør Carl Hansen og hans lille selskap er kommet til Fredrikshald (Halden), hvor de fremfører sin forestilling med hypnose av utvalgte fremmøtte. Lokalavisen skriver begeistret om opplevelsen.

 • Magnetisør Carl Hansen er kommet til Fredrikstad med forestillingen sin. Det går ikke fullt så bra her som det gjorde i Fredrikshald. Her skriver lokalavisen Fredriksstads Tilskuer at magnetisøren bør ta som godt råd «ikke at trække altfor store Væxler paa Publikums Godtroenhed», og «saa skal han af respekt for Publikum ikke optræde og spille flaue Komedier med Smaagutter om Medaktører, og dette gjorde han ialdfald ved sin 2den Forestilling hersteds.»

 • Magnetisør Carl Hansen er kommet til Arendal. Her skriver man i lokalavisen Den Vestlandske Tidende at «Hr. Professor i den dyriske magnetisme Hansen gav igaaraftes en saakaldt magnetisk Seanse i Hotellets Salon, der imidlertid for den magnetiske Kunst havde et meget uheldigt Udfald. Der var kun omtrent 30 Personer tilstede, hvoraf 20 a 12 uden nogen synderligt Resultat prøvedes. Han har bebudet senere at ville komme tilbage».

 • Camillo Spiers, som sammen med sin kjæreste Marie fra Bergen har reist rundt på turné med magnetisør Carl Hansen, har etter brudd med Hansen laget sin egen forestilling med hypnose. I kveld viser de den i Middelfart. I annonsen i lokalavisen kan man lese følgende: «Theatret i Middelfart. Med Øvrighedens Tilladelse agter Undertegnede i Aften, Lørdag 5. December, Kl. 8, at give en Underholdning i Hypnotismen eller den dyriske magnetisme.

 • Magnetisør Carl Hansen fra Odense kommer i de kommende fem årene til å oppholde seg i England, der han studerer hypnose.

 • I Bergen er det i dag i Domkirken bryllup mellom to dansker; Severine Petra Marie Sørensen, 22 år gammel, fra Hindsholm på Fyn og Camillo Ludvig Fredrik Spiers, 31 år gammel fra København. De to er skuespillere, og har lenge reist rundt med magnetisør Carl Hansen med hans hypnoseshow, som får stor oppmerksomhet og er svært populær.

 • I Paris er magnetisør Carl Hansen fra Odense dette året i kontakt med Salpêtrière-sykehuset.

  I år publiserer også legen Richet, som arbeider på sykehuset, en artikkel om «somnabulisme» (søvngjengeri), som er den tilstanden som hypnotiserte personer kommer i, der de kan instrueres til å gjøre de merkeligste ting. Denne artikkelen inspirerer nevrologen Jean-Martin Charcot til å undersøke fenomenet hypnose videre. Charcot regnes som en betydelig fagmann på sitt felt.

 • Hypnotisøren Carl Hansen har nettopp vært på en lang og ikke særlig vellykket turné i Holland. Nå har han kommet til Berlin, hvor han gir en rekke forestillinger. Det samme gjør han i nesten alle store tyske byer. Siden skal mange mene at det er denne turneen som gir hypnoseforskningen det avgjørende dyttet fremover. Han setter spor etter seg både i dagspressen og i den medisinske fagpressen. Han har fulle hus på forestillingene sine, og tjener gode penger, tilsynelatende upåvirket av et par oppsiktsvekkende injuriesaker som han selv anlegger - og vinner.

 • I Wien holder legen Rudolf Heidenhein en forelesning der han forsøker å skissere en teori som kan forklare den dyriske magnetismen som får så stor oppmerksomhet for tiden.

  Det er kun to uker siden Heidnehein først gjorde sine første erfaringer med hypnosen og den danske hypnotisøren Carl Hansens spektakulære fremvisninger av hva han kan få hypnotiserte mennesker til å gjøre. Forelesningen kommer om et par uker til å bli publisert i et anerkjent legetidsskrift i Wien.

 • Carl Hansen har i dag ankommet Wien og holder hypnoseshow i Ringtehater.

 • Sigmund Freud skriver (på engelsk) til sin venn Eduard Silberstein at han har bestemt seg for å bli hjemme og lese til en eksamen i stedet for å gå og se Carl Hansens hypnose-forestilling i Ringtheater i Wien.

 • I Wien setter politiet i dag en stopper for Carl Hansens forestilling med hypnose.

 • I Wien publiserer legen Rudolf Heidenhein en artikkel om hypnotiske fenomener som afasi (språkforstyrrelse eller svekkelse av evnen til å snakke) og fargeblindhet i et legetidsskrift.

  Selv om den unge wienerinnen Bertha Pappenheim. som skal bli kjent som hysterikeren «Anna O.» i Sigmund Freud og Joseph Breuers studie i hysteri, aldri selv har vært til stede på den danske hypnotisøren Carl Hansens hypnoseforestillinger, er det usannsynlig at hun ikke har fått med seg debatten om fenomenet i media, og som samtaleemne blant Wiens borgere.

 • I Wien holder legen Benedikt en forelesning for byens medisinske selskap om katalepsi (total muskelstivhet) og mesmerisme (hypnose).

 • I Danmark blir det i dag i form av et sirkulær fra Justisministeriet sendt ut beskjed til alle landets politimestre om at det heretter ikke er tillatt å gi offentlige forestillinger der folk mot betaling kan se hypnose, som også blir kalt dyrisk magnetisme, fremført på scenen. Årsaken sies å være at hypnosen kan ha skadelige følger for de som er med i forsøkene, særlig når hypnosen utføres av ukyndige og uten kontroll av sakkyndige. Det blir også forbudt med det som kalles tankelesning, spiritistiske og anti-spiritistiske forestillinger.

 • Magnetisøren Carl Hansen gir dette året et intervju i det danske Tidsskrift for Magnetisme der det går frem at han i 1875 var i Paris og hadde kontakt med Salpêtrière-sykehuset, der Jean-Martin Charcot har holdt sine berømte demonstrasjoner av hypnosen som fenomen og metode for å behandle og forstå hysterikere.

 • I Wien utgir legen Benedikt en bok om hypnotiske fenomener, der han forteller om et møte med den danske magnetisøren Carl Hansen i forbindelse med Hansens besøk i Wien i 1880.