Dato
6 november 1863

I Danmark er det mange tryllekunstnere, magikere og illusjonister som reiser rundt og underholder. På plakater og i annonser i avisene er det stadig invitasjoner til forestillinger der underholdningen går mye lenger enn den gammeldagse taskenspilleren med trylleposen. Den nye generasjonen med tryllekunstnere bruker fortsatt de gamle triksene, men de eksperimenterer også med mystiske og halvreligiøse emner. Disse befinner seg ofte i gråsonen mellom tankelesning, buktaleri, magisk panorama med tåkebilder («phantasmagori»), spiritisme, åndemaning og klarsyn med medier i transe.

I dag er det urpremiere på forestilling i Odense Teater med scenehypnose. Det er magnetisør og hypnotisør Carl Hansen, selv født i Odense, som holder den første offentlige forestillingen med hypnose i Danmark. Han har på forhånd innbudt en sluttet krets til eksperimenter med det som kalles dyrisk magnetisme i Katedral-skolens festsal. Her innledet han med et foredrag der han antydet magnetismens muligheter som helbredelsesmetode. Med blikket og med bestemte håndbevegelser viste han hvordan han kunne påvirke de mediene som har meldt seg frivillig til eksperimentene. 

Publikum i Odense er innflytelsesrike borgere, pressen og leger. De følger forestillingen med levende interesse. I avisene er det blitt skrevet om eksperimentene som svært fengslende og mystiske. De har altså gitt god forhåndsreklame for forestillingen. 
Carl Hansen vet at han begir seg ut på tynn is ved å hypnotisere frivillige, tilfeldige personer fra publikum, selv om hypnose som fenomen har vært kjent i århundrer, og leger noen ganger bruker den i behandlingen av pasienter med psykiske og psykosomatiske sykdommer, eller som bedøvelsesmiddel ved operasjoner. 

Legene er skeptiske til kvakksalvere som Hansen som viser frem sine kunstner ved offentlige forestillinger. I et forbud fra 1817 heter det at «samtlige Læger igjennem det kongelige Sundhedskollegium skulles tilkjendegives, at enhver Læge, der anordner Anvendelse af den dyriske Magnetisme, skal være pligtig til, strax at indbrerette Saadant till bemeldte Sundhedskollegium, og derhos forklare den foregaaende Behandling af den Sygdom, imod hvilken Magnetismen anvendes, samt om Lægen selv eller ved en Anden, som i saa Tilfælde saa nevne, udfører Operationen. Enhver, der uden at have Tilladelse til at praktisere som Læge, anordner Brugen af den dyriske Magnetisme, vil blive at ansee som Kvaksalver, samt at det er Hans Majestæts allerhøieste Villie, at Overøvrihederne, Enhver i sit Embedsdistrikt, skulle vaage over, at der ikke gjøres noges ulovlig Anveldelse af den dyriske Magnetisme.»

Forestillingen blir spennende underholdning og en stor suksess. Dette ryktes til København via en talentspeider fra Folketeatret, og Carl Hansen blir dermed invitert til å holde forestillinger også i hovedstaden.

 

Personer
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Enevig, A. and S. Odense (2003). Gøglere, hypnotisører og savoyarder. Odense, Syddansk Universitetsforl. Odense Stadsarkiv. s. 73.