Dato
22 mars 1868

I Christiania har hypnotisør og magnetisør Carl Hansen kommet til Møllergadens Teater, det såkalte Folketeatret, med sin forestilling der han utfører eksperimenter med personer fra publikum som han har hypnotisert. Han og medarbeiderne hans, tre skuespillere, har reist med dampskip fra Fredrikshavn, via Moss, og etter en dramatisk, nærmest livsfarlig kanefart har de nå nådd hovedstaden.

 

Forestillingen, som kommer til å gå i kveld og de følgende fire kveldene, begynner med et foredrag der Hansen snakker om at han tror magnetismen har en stor fremtid innenfor legevitenskapen. Medarbeiderne er Camillo Spiers fra Odense, hans kone Maria og en skuespiller Jacobsen. Siden kommer Maria til å skrive om forestillingen de reiser rundt med at professor Hansen representerer det overnaturlige, mens hun selv og de to andre skuespillerne fremfører Adolph Reckes «Lam og Løvinde» og deklamerer dikt. Hun skriver om turneen: «Dette «trolderi», som viste sig at være et glimrende Trækplaster, der skaffede os gode Huse flere Afteren i hver By, var efter min Mening noget af det uhyggeligste, jeg nogensinde har oplevet. Der var, syntes jeg, noget ængstende i dette, at et Menneske med saa stor Lethed kunde faa Herredømme over andre Menneskers Vilje og Handlinger. Der var jo ingen Grænse for, hvad en Magnetisør kunde beordre sine Ofre at gøre. Han vilde let kunde faa et saadant intetanende Individ til at begaa en hvilken som helst Forbrydelse. Dertil kom at Magnetisør Hansen under Eksperimenterne lignede selve Lucifer i egen høje Person. Hans skarptskaarne Ansigt med de sorte, stikkende Øjne gav ham en slaaende Lighed med Bilede af Mefistofeles. Som jeg havde set, og jeg nærede derfor om Aftenen paa Teatret ligefrem Frygt for Ham, skønt jeg om Dagen synets rigitg godt om ham, som det gode og elskværdige Menneske han i virkeligheden var.

 

Han forsøgte en enkelt gang at eksperimentere med mig uden mit Vidende, men det forbød Spiers ham i saa kraftige Vendinger, at han klogeligt undlod at gentage Forsøget.»

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Enevig, A. and S. Odense (2003). Gøglere, hypnotisører og savoyarder. Odense, Syddansk Universitetsforl. Odense Stadsarkiv. s. 81 og Spiers, M. (1923). Teaterminder : Erindringer fra 31 Aars Rejseliv i Danmark og Norge. København, Hasselbalch.