Fra dato

Til dato

  • Magnetisør Carl Hansen er kommet til Arendal. Her skriver man i lokalavisen Den Vestlandske Tidende at «Hr. Professor i den dyriske magnetisme Hansen gav igaaraftes en saakaldt magnetisk Seanse i Hotellets Salon, der imidlertid for den magnetiske Kunst havde et meget uheldigt Udfald. Der var kun omtrent 30 Personer tilstede, hvoraf 20 a 12 uden nogen synderligt Resultat prøvedes. Han har bebudet senere at ville komme tilbage».