Image
Knudsen, K. (1865). Korskirken og Bergen Bank.
Dato
12 oktober 1868

Hans Jægers mor, Othilia Henriette, dør i Bergen. Hans er fjorten år gammel. Hun begraves fra Korskirken en uke senere.

Etter noen uker blir Hans og søsknene hans sendt til slektninger i Arendal, og spredt rundt i forskjellige familier. Dette er omtrent samtidig med at Indremisjonen blir stiftet i byen, som nettopp har hatt en stor bybrann.

Onkelen som Hans blir boende hos, Niels Mathias Aalholm, er redaktør av byens første avis, dessuten forlegger. Han og konen Hanna Cecilie har vært i Paris; de er et belevent ektepar. Onkelen er forkjemper for en inderliggjort kristendom, og syns Arendal er en bondsk og simpel by. Men byen er ikke desto mindre i sterk vekst for tiden.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Bjørnstad, K. (2003). Jæger: en rekonstruksjon. Oslo, Aschehoug.s. 27

og

https://nbl.snl.no/Hans_Jæger

og
http://person.ancestry.com/tree/62595599/person/48090577230/facts http://ibsen.uio.no/REGINFO_peCNJ.xhtml?bokstav=Jog

Knudsen, K. (1865). Korskirken og Bergen Bank. Marcus, Universitetet i Bergen