Image
Stangvik
Dato
1Y30 mai 1869

Denne våren på prestegården i Stangvik skriver Ludvig Alver disse diktene i dagboken sin, sammen med følgende kommentar:

”Tvi! For en stemning, ja, jeg ser tvi! En yngling nedsænket i synd og besmittelse, troløs mot Gud og mennesker, som har sveget sit ideal, forladt sin barndoms kjærlighed til Gud og far og mor; at lyve sådan for sig selv! Det kan aldrig, aldrig ske!"

*

Gåder på gåder,

Og tvivl på tvivl!

Ei jeg dem råder;

Men løses de vil!

Ei kan jeg føle de stormende jag,

Ikke forstår jeg de tvingende drag!

 

Dette at føle

Den dragende kraft,

Men dog at nøle

Umandig, forsagt,

Dette mig knuger og tærer hen!

Løsning dog fandt jeg måske hos – en ven

 

En ven jeg savner,

Som kan mig forstå!

En ven, som gavner,

Når storm kommer på!

En ven som lindrer, med lægende hånd,

En ven, som løfter med høinende ånd!

 

En kvinde jeg ser,

Som imod mig ler,

Som mildt mig glæder,

Som huldt mig freder,

Med blidnende mildhed,

Som helbreder vånden,

Som ta’r mig ved hånden

Og fører mig ledende kvægende hen

Hvor jeg aldrig endnu af mig selv nådde frem

 

Så kom da, o! kvinde!

Kom snart, kom snart!

O! Lad mig dig finde

Jeg længes så hardt

Kom, og forsonende før mig til Gud,

Hos hvem alene jeg kan hvile ud.

 

*

 

Når i lyse øieblikke

Minderne i solglands skikke

Bud fra fordums fryd og lyst,

Når mod døgnets strid og skrål

Og fileilisteriets  (?) vrål

 

Kjæk, jeg vil en dyst,

Stråler i mit indre klar

I sit fulde skjønheds smykke

Idealet, som jeg har

Og som skabe skal min lykke

 

Idealet er en kvinde,

Som jeg sikkerlig skal finde,

Som mig løfte skal på vinger,

Som indtil i minste finger

Ånder kjærlighedens rosenduft,

Som smilende

Ilende

Øger min lyst

Som glædende,

Fredende

Sysler så tyst,

Med drømmende blikk,

Hulsalige suk

Med latter og klang

Og vedmodsfuld sang

Kjærligheds gjerninger øver.

 

Hende skal jeg vie livet,

Hende skal jeg synge kvad,

Hende som mig fred har givet,

Skal jeg offer gjøre glad.

 

 

 

Personer
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Alver, J. L. Dagbok. Nasjonalbiblioteket, Oslo, Håndskriftsamlingen.