Dato
1870

Victoria Benedictsson (Bruzelius) blir fridd til av Christian Benedictsson, 48 år og enkemann med fem barn, postmester i Hörby. Hun avslår. Hennes far tar tilbake sitt løfte om å la henne begynne på sløydskolen (nå: Konstfack) i Stockholm. Hun fortsetter å arbeide som guvernante.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Holm, B. (2008). Victoria Benedictsson. Stockholm, Natur & kultur.s. 223