Image
Victoria Benedictsson som brud, september 1871
Dato
1870

Victoria Benedictsson (Bruzelius) får tilbud om ekteskap av Christian Benedictsson. Han er 48 år gammel og enkemann, postmester i Hörby, og far til fem barn. Victoria avslår.

Hun har lenge ønsket å få begynne på kunst- og håndverkskole(nå: Konstfack i Stockholm, og i utgangspunktet har faren hennes lovet henne dette. Men nå tar han tilbake løftet sitt. Resultatet er at Victoria fortsetter å arbeide som guvernante.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Holm, B. (2008). Victoria Benedictsson. Stockholm, Natur & kultur.s. 223