Image
Victoria Benedictsson som brud, september 1871
Dato
22 september 1871

Victoria Benedictsson gifter seg med Christian, enkemannen og postmesteren. Hun flytter inn i postmestergården.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Holm, B. (2008). Victoria Benedictsson. Stockholm, Natur & kultur.s. 224