Dato
8 august 1872

Henrik Ibsen skriver brev til Frederik Hegel bl. a. om hvordan det går med arbeidet med "Kejser og Galilæer". Det ser ut til å ligge an til å bli tre stykker: "Jeg kan nemlig melde Dem at jeg nu har tilendelagt 2den del af trilogien. Første del: 'Julian og visdoms-vennerne', skuespil i 3 akter udgør omtrent 100 sider trykt; den anden del, som jeg u renskriver, 'Julians frafald', skuespil i 3 akter, er af et lignende omfang. Det tredje stykke, 'Julian på kejserstolen', blir i 5 akter, og er så betydelig forberedt at det vil gå ulige hurtigere fra hånden end det foregående." Ibsen skal imidlertid senere på høsten komme til å la de to første aktene smelte sammen til verkets første del, "Cæsars frafald", mens den siste (andre) delen skal komme til å bli hetende "Kejser Julian".

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Figueiredo, «Masken», s. 110, Meyer, s. 373.