Dato
1872

Telegraflinjer tvers over Australia er ferdige og kobles sammen med telegrafnettet via Asia til Europa.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nielsen, M.-B. O. (2011). Norvegr: Norges historie Bind III, 1840-1914. Oslo, Aschehoug. s 1-2