Dato
18 juli 1873

Oscar II og dronning Sofie blir kronet i Nidarosdomen. Deres sønn skal bli kong Gustav av Sverige.

Kong Oscar II er en opplyst mann, som blant annet skal komme til å skrive flere bøker. Dronnig Sofie er ofte i Norge og ferierer om sommeren. Da holder hun til på gården Skinnarbøl ved Kongsvinger. Hun kommer til å bli oldemor til kong Harald V.

Dronning Sofie er opptatt av sosialt arbeid. Hun tar  initiativet til Sophiahemmet i Stockholm, og stiftelsen Sophies Minde i Kristiania.

Korrekturlest?
Nei