Dato
24 november 1873

Ibsens Kjærlighedens Komedie uroppføres på Chrstiania Theater.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

de Figueiredo, I. (2007). Henrik Ibsen. Masken. Oslo: Aschehoug. s. 526 og http://no.wikipedia.org/wiki/Kj%C3%A6rlighedens_Komedie