Fra dato

Til dato

  • Klaus Hanssen, som om fire år kommer til å være legen som får Amalie Müller (senere Skram) innlagt på Gaustad sykehus, er nyutdannet lege og starter denne høsten privat praksis i Bergen.

    Klaus er den tiende i en stor søskenflokk som har vokst opp i Dræggen i Sandviken. En av de mange brødrene hans er legen Gerhard Armauer Hansen. En annen er litteraturkritikeren Johan Daniel Irgens Hansen, som er en viktig person i det radikale miljøet i hovedstaden.

    Om ikke lenge kommer Klaus også til å bli lege ved Fødselsstiftelsen i Bergen, og lærer for jordmødrene her.

  • Arne Garborg skriver en studie over Ibsens Kejser og galilæer som vekker oppsikt. Han har i flere år vært sterkt betatt av Ibsens diktning; nå har han begynt å frigjøre seg fra den store mesteren, og man kan merke en svingning hos ham over mot sympati for Bjørnstjerne Bjørnson og Jonas Lie.