Dato
1 september – 1 oktober 1873

Klaus Hanssen, som om fire år kommer til å være legen som får Amalie Müller (senere Skram) innlagt på Gaustad sykehus, er nyutdannet lege og starter denne høsten privat praksis i Bergen.

Klaus er den tiende i en stor søskenflokk som har vokst opp i Dræggen i Sandviken. En av de mange brødrene hans er legen Gerhard Armauer Hansen. En annen er litteraturkritikeren Johan Daniel Irgens Hansen, som er en viktig person i det radikale miljøet i hovedstaden.

Om ikke lenge kommer Klaus også til å bli lege ved Fødselsstiftelsen i Bergen, og lærer for jordmødrene her.

Studietiden sin har han hatt i Christiania, hvor han har vært aktiv i den radikale kretsen rundt Vinje og Bjørnson.

Det var som student at han fant at både fornavet Claus og etternavnet Hansen hørtes for dansk ut. Han skiftet stavemåten i begge, og slik ble han Klaus Hanssen. Han er avholdsmann, og dypt engasjert i bekjempelsen av tuberkulosen. På samme måte som hans bror Gerhard Armauer Hansen protesterer mot at spedalskhet er arvelig, ivrer Klaus for at tuberkulose er arvelig.

Bilder
Image
Klaus Hanssen
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Klaus Hanssen som ung. Fra Johnsen, E. B. (2003). Fola fola Blakken : en biografi om Nordahl Rolfsen. Oslo: Andresen & Butenschøn.

og

Lærum, O. D. (2009). Klaus Hanssen Norsk biografisk leksikon.

https://nbl.snl.no/Klaus_Hanssen