Image
Christiania Seildugsfabrik, fabrikkbygning. Oslo bymuseum, fotohistorisk samling, Digitalt museum.
Dato
1875

Edvard Munch flytter med familien til Thorvald Meyersgate 48 på Grünerløkka i Christiania. Hver morgen og ettermiddag passerer en hærskare av arbeidere på vei til Christiania Seildugsfabrik i Fossveien. Edvard ser dem fra vinduet. Han er 12 år gammel nå.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lande, M. (1992). - for aldrig meer at skilles - : fra Edvard Munchs barndom og ungdom i Christiania. [Oslo],s. 40

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070306067

og

Christiania Seildugsfabrik, fabrikkbygning. Oslo bymuseum, fotohistorisk samling. Digitalt museum.

https://digitaltmuseum.no/011014548383/christiania-seildugsfabrik-fabrikkbygning-gate-mennesker?aq=time%3F%3A%22%2F5aa73283-cc91-4ae7-ba82-017798462399%22+text%3A%22fossveien%22&i=3

og

Gierløff, C. (1946). Litt fra Skrubben og Ekely. Edvard Munch. Mennesket og kunstneren. Oslo, Kunst og kulturs serie. Gyldendal. s. 69